סניף חולון 03-5581590

MB-20

MB-20

ערכה לחיתוך הכוללת מסור