סניף חולון 03-5581590

MB-10

MB-10

שבלונה  פלסטיק גדולה לחיתוך קרניזים, פרופילים וסרגלים