design19N

סרגל הפרדה בין טפט לצבע

design22

עיצוב קירות על ידי פרופיל מסגרת וסרגל פס הפרדה

design20N

פס הפרדה ומסגרות דקורטיביות

design21N

סרגלים דקורטיביים

dreamstime_N

פנל רצפה ופסי הפרדה כולל קרניז תקרה

design18N

סרגל פס הפרדה לתיחום טפט

design17N

חיפוי תקרה עשוי קלקר

design16N

קרניז תקרה דקורטיבי

design3N

סרגלי פס הפרדה

קרניז תקרה

קרניז תקרה