p6

קרניז עליון מחזיק גג.

p5

קרניז היקפי מקיף את כל הגג.

 

 

p4

אדנית לחלון.

 

 

p2

דוגמא לכרכוב מותקן מתחת לקרניז היקפי עליון.

p1

קרניז חיצוני מדורג מעטר את סיום הבריקים.