project1A

קרניז תקרה היקפי לעיטור התקרה

project2A

סרגל הפרדה מפוליאוריטן מפריד בין שני צבעי הקיר.

project3A

סרגל פס הפרדה לעיטור הקיר.

project5A

קרניז וילון.

project6a

עיצוב הדירה על ידי פרופילי דקור סטאר

project7a

קרניז תקר עשוי קלקר.