תקרות מעוצבות

קרניז תקרה ופנל רצפה

עיצוב תקרה

קורה דמוי עץ וקונסולה תואמת לעיטור תקרה.

פרופילים דקורטיבים

פרופילים דקורטיבים

עיצוב תקרות

קורות דמוי עץ

קרניז תקרה

קרניז תקרה מעוצב, קמין, פרופילים דקורטיביים

פרופילים דקורטיביים

קרניז תקרה דקורטיבי

76Zaring-Stair

עיצוב קמין דקורטיבי, קרניזי תקרה

עמודים דקורטיביים

עמודים דקורטיביים

 

פרופילים דקורטיביים

פרופילים דקורטיביים