vilon3N

קרניז דקורטיבי לתקרה, מיועד גם להסתרת מסילת וילון

vilon2N

קריז להסתרת וילון

קרניזים דקורטיבים

קרניז להסרת וילון

vilon1N

קרניז תקרה לדקורציה ולהסתרת וילון