cornice_4N

מסגרות וקרניז לעיטור נישות

cornice_5N

עיצוב נישות על ידי מסגרות וסרגלים דקורטיביים

cornice_3N

פסי הפרדה ומסגרות דקורטיביות, פנל רצפה

cornice_1N

דקורציה לנגרות, פרופילים דקורטיבים לעיצוב מטבחים

קרניזים למטבחים

עיצוב בפרופילים דקורטיבים