ar4

קרניז תאורה הקפי תוחם תעלת גבס בתקרה

ar5

דירה מעוצבת על ידי קרניז תאורה המוצמד להנמכת גבס. עיצוב פנים: אריאלה עזריה

ar3

עיצוב דירה ע"י המעצבת אריאלה עזריה

ar2

שימוש בסרגל פס הפרדה למסגור המראה, וחיפוי קיר עם סרגל עליון במסדרון. עיצוב פנים: אריאלה עזריה