b7

סט חיפוי קיר פולימרי לבן מעליו סרגל תוחם ומתחתיו פנל רצפה.

b5

חדר רחצה כולל מוצרים פולימרים מבית דקור סטאר

b4

סרגל הפרדה פולימרי המותאם בעוביו לעובי הקרמיקה, גימור מושלם לאריחים.

b3

פנל רצפה מוצר פולימרי תוחם את רצפת הפרקט בכל חלל הבית

b6

פנל רצפה פולימרי

b1

פנל רצפה פולימר